rentAweek kan inte göras ansvarig för att restaurang, simbassänger etc. är stängda. Inte heller olyckshändelser, stölder, strömavbrott, buller, insekter eller åtgärder i fastighet etc. som ligger utanför rentAweeks kontroll.

Om inte annat avtalats garanterar inte rentAweek att semesterlägenheterna är lämpade för mögelallergiker och andra överkänsliga personer. Utfästelser av rentAweek skall vara inkluderade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.

rentAweek friskriver sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om rentAweeks åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras

friskrivning på grund av

 • krig eller upplopp.
 • arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, vattenskada, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet.
 • annat hinder utanför rentAweeks kontroll.

I det fall rentAweek måste frånträda avtalet skall rentAweek underrätta hyresgästen snarast och om möjligt erbjuda en annan av lägenheterna som är av likvärdig eller av högre kvalitet, med undantag för ovan angivna situationer. Kan ett sådant objekt inte erbjudas, skall rentAweek utan dröjsmål återbetala hyresbeloppet + 10%.

Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyra för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt. RentAweeks personal äger rätt att besöka lägenheten under hyrestiden för löpande underhåll.

Hyresgästen förbinder sig under uthyrningsperioden

att

 • väl vårda hyresobjektet och vad som hör till detta samt vid dess nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten, t ex måste sopor fortlöpande och vid avflyttning lämnas vid sopstationen!
 • snarast anmäla eventuella skador på hyresobjektet eller inventarier.
 • ansvara för kostnader i samband med eventuell skadegörelse på hyresobjektet och dess inventarier (av hyresgästen skadade inventarier ska normalt ersättas av hyresgästen under hyrestiden)
 • inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd upplåta hyresobjektet till annan än som framgår av avtal. Vite om 10 000 kr utgår vid överträdelse.
 • inte utan hyresvärdens särskilda tillstånd låta fler personer bo i hyresobjektet än vad som anges i bokningsbekräftelsen.
 • låta rentAweeks platsombud få tillträde till hyresobjektet under hyrestiden för översyn. 

Rökning och att hålla husdjur är förbjudet i samtliga lägenheter hos rentAweek.

Gällande version av Hyresvillkor gäller för bokningen.

Bokning och nycklar
Avtalet är bindande för parterna då rentAweek bekräftat bokningen. Nycklar sänds ut när slutbetalning är gjord, cirka tio dagar före tillträde. I lägenheten finns även ett par extra nycklar.

Borttappade nycklar debiteras med 2000 kr (Vi är noga med säkerheten för våra gästers skull,
och byter därför lås till lägenheten om nycklar tappats bort). Bokningsbekräftelse erhålls via ” Mina dokument” som görs tillgängliga för hyresgästen vid bokning. Genom att boka godkänner hyresgäst utskick via mail av bokningsinformation samt informationsbrev.

Tillträde och bytesdag

 • tillträdes och -avresedag är söndag eller torsdag.
 • Lägenheten får normalt tillträdas från kl.15.00 tillträdesdagen. Observera att städning kan pågå fram till kl.19.00, och att tidigare hyresgäst äger tillträde fram till kl. 18.00 för att avhämta eventuellt bagage.
 • Lägenheten skall lämnas senast kl. 11.00 på avresedagen, men packat bagage kan lämnas kvar fram till senast kl. 18.00

Tidigare tillträde eller senare avflyttning kan vara möjlig i överenskommelse med rentAweek om lägenheten är ledig, med en hyra på normalt 25% av veckopriset per dag, eller enligt särskild överenskommelse.

Betalning
Senast 21 dagar före tillträde skall hela hyresbeloppet vara rentAweek tillhanda. Vid bokning senare än 21 dagar före tillträde skall hyresbeloppet erläggas omgående, och senast tre dagar efter bokning.
Eventuell depositionsavgift återbetalas när åligganden enligt avtalet är uppfyllda.

För gäster som upprepade gånger gjort sena avbokningar ska hyresbeloppet vara rentAweek tillhanda senast 42 dagar före ankomst. Sista betalningsdag framgår av bokningsbekräftelsen.

Rabatter
Stamgäst- och företagsrabatter är personliga och måste kunna styrkas vid bokningen. OBS! att rabatten endast gäller om person med rabatt bor i hyresobjektet (se ovan om upplåtelse av hyresobjekt till annan). Stamgästrabatt gäller också vid bokning av flera lägenheter under en hyresperiod. Långtids- och vinterrabatter är inte personliga. Rabatter kan inte kombineras.

Avbokning
Avbokning kan göras via e-post eller per telefon. Hyresgästens avbeställning skall omgående och skriftligen bekräftas av rentAweek för att göras gällande.

Om inte annat avtalats gäller

 • vid avbokning tidigare än 21 dagar före tillträde återfås inbetalt belopp i sin helhet.
 • vid avbokning senare än 21 dagar före tillträde återfås inbetalt belopp om lägenheten hyrs ut till annan gäst under den aktuella perioden, med avdrag för den nya gästens eventuella rabatter.

Om gäst upprepade gånger gjort en sen avbokning gäller följande:

 • Vid avbokning tidigare än 42 dagar före tillträde återfås inbetalt belopp i sin helhet.
 • Vid avbokning senare än 42 dagar före tillträde återfås inbetalt belopp om lägenheten hyrs ut till annan gäst under den aktuella perioden, med avdrag för den nya gästens eventuella rabatter. Den ändrade avbokningstiden mot ska framgå i bokningsbekräftelse.

Avbeställningsskydd
rentAweek kan ej erbjuda avbeställningsskydd. Däremot finns flera försäkringsbolag som erbjuder avbeställningsskydd (i samband med sjukdom eller dylikt) som tillägg till din hemförsäkring.

Reklamation
Eventuella problem, fel eller brister skall framföras snarast och på plats till rentAweek för att dessa omgående skall kunna åtgärdas. Anspråk på ersättning för fel i hyresobjekt kan endast göras om felet anmälts på plats. Reklamation skall senast 14 dagar efter hyrestidens slut skickas skriftligen till rentAweek. I det fall reklamation inte görs enligt ovan äger rentAweek rätt att avvisa reklamationen.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, ändringar av priser, betalnings- och rabattvillkor.

Lägenhetens utrustning
Lägenheten hyrs ut fullt möblerad och har ett utrustat kök. Samtliga lägenheter har ett värdeskåp, men rentAweek ansvarar ej för gästernas privata tillhörigheter under vistelsen, se därför till att ni har en gällande lösöresförsäkring (ingår normalt i er hemförsäkring).

Städning
Slutstädning ingår. Även om vi slutstädar ska lägenheten lämnas ren! se t ex till att all disk är ren och soporna slängda innan ni lämnar lägenheten. Extra debitering sker om inte normal veckostädning räcker för att slutstäda lägenheten.

El och vatten
Ingår.

Lakan och handdukar

 • I hyran ingår ett lakanset (underlakan, påslakan, örngott) samt 2 handduksset (2 stora, 2 små) per person och vecka i högst två veckor
 • Max två uppsättningar lakan/handdukar per person oavsett hyreslängd(De förmånliga långtidsrabatterna baseras på detta). Överkonsumtion av linne extradebiteras.
 • Diskhanddukar och badrumsmattor tillhandahålles i mån av tillgång.

Förbrukningsartiklar

I hyran ingår inte förbrukningsartiklar typ toalettpapper och disktabletter mm.  rentAweek brukar se till att det finns en startmängd vid ankomst, som en extra service.

Kakor
Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens drift, medan andra hjälper till att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Du kan själv bestämma om du vill tillåta kakor eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.